Maandag 07 september 2015

Evidence statement - Neuromuscular training programmes to prevent non-contact ACL injuries (strains, tears) and other lower extremity sport injuries

Een engelstalig evidence statement over het effect van een neuromusculair trainingsprogramma ter preventie van voorste kruisbandletsel en blessures aan het onderbeen, gepubliceerd in 2010, met als doelgroep onderzoekers, intermediairs, beleidsmedewerkers en sporters. Het statement is geschreven en uitgegeven door veiligheidNL

De evidence statement "Neuromuscular training programmes to prevent non-contact ACL injuries (strains, tears) and other lower extremity sport injuries" concludeert dat er sterke aanwijzingen zijn voor een preventief effect van de onderzochte trainingsprogramma's. Essentiële onderdelen lijken een vorm van proprioceptieve training, training van techniek en/of sportspecifieke vaardigheden, krachttraining (rompstabiliteit, plyometrie) en een toename van risicobewustzijn door voorlichting. Het effect van de individuele trainingscomponenten op zich kan echter niet worden aangetoond. Aanbevolen wordt om het trainingsprogramma bij voorkeur in te zetten als warming-up (of onderdeel daarvan), zodat het makkelijk opgenomen kan worden binnen de normale training en ook toepasbaar is in de breedtesport. Om een effect te bewerkstelligen wordt een minimale duur van zes weken aanbevolen. Een dergelijke interventie zou op jonge leeftijd al toegepast moeten worden ("jong geleerd, oud gedaan").