Maandag 07 september 2015

Evidence statement - Multifaceted training programmes to prevent lower limb injuries in sport

Een engelstalig evidence statement over het effect van diverse programma's ter preventie van liesblessures, enkeldistorsies en hamstringblessures, gepubliceerd in 2010, met als doelgroep onderzoekers, intermediairs, beleidsmedewerkers en sporters. Het statement is geschreven en uitgegeven door veiligheidNL.

De evidence statement "Multifaceted training programmes to prevent lower limb injuries in sport" richt zich op programma 's bestaande uit meerdere, meestal sportspecifieke, componenten (krachttraining, training van de core stability, rekoefeningen en/of flexibiliteit, oefeningen wendbaarheid, en/of het gebruik van scheenbeschermers en enkeltape). De conclusie is dat er een significante afname werd gevonden van het aantal enkeldistorsies en hamstringblessures. De afname van het aantal liesblessures was niet significant, waarschijnlijk door een lage therapietrouw en een te laag aantal proefpersonen. Om echt aanbevelingen te kunnen doen is aanvullend onderzoek nodig.