Maandag 07 september 2015

Evidence statement - Knee braces (no patellar brace) to prevent acute knee (re-)injuries (product)

Een engelstalig evidence statement over het effect van een kniebrace ter voorkoming van knieblessures, gepubliceerd in 2010, met als doelgroep onderzoekers, intermediairs, beleidsmedewerkers en sporters. Het statement is geschreven en uitgegeven door veiligheidNL

De evidence statement " Knee braces (no patellar brace) to prevent acute knee (re-)injuries (product)" concludeert dat er geen definitieve conclusies getrokken kunnen worden over de effectiviteit van de kniebrace in het voorkomen van knieblessures, omdat het bewijs hiervoor onvoldoende is Er lijken indicaties te zijn dat het gebruik van een kniebrace effectief is in het voorkomen van knieblessures in sporten zoals American Football. Geadviseerd wordt te overleggen met een arts voodat wordt overgegaan tot het dragen van een kniebrace. Een brace zou mogelijk effectief kunnen zijn in de preventie van kniebandblessures (extra-articulaire blessures).