Maandag 07 september 2015

Evaluation of evidence-based clinical guidelines in physical therapy; ankle sprain as case example

Proefschrift (2009), geschreven voor wetenschappers en andere geïnteresseerden in ontwikkeling en implementatie van richtlijnen . Auteur: Wees, Van Der, P.J., Universiteit Maastricht, evidence based informatie. Aard van de informatie: onderzoek.

De ontwikkeling en implementatie van evidence-based richtlijnen zijn in veel landen speerpunt van beleid in de gezondheidszorg. Aanleiding voor dit onderzoek was het ontstaan van nieuwe wetenschappelijke inzichten binnen het internationale veld van richtlijnontwikkeling, die resulteerden in de noodzaak om de methode voor richtlijnontwikkeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) te herzien. Een van de recente ontwikkelingen betrof de oprichting van de AGREE collaboration (Appraisal of Guidelines, Research and Evaluation). Binnen de AGREE collaboration is het AGREE instrument ontwikkeld dat bestaat uit een raamwerk van 23 criteria om de kwaliteit van richtlijnen te beoordelen. Een tweede reden voor de uitvoering van dit onderzoeksproject was het ontbreken van een body of knowledge voor de ontwikkeling en implementatie van richtlijnen in het internationale veld van de fysiotherapie: het was onduidelijk of en hoe richtlijnen gebruikt kunnen worden in de fysiotherapie en wat effectieve strategieën voor implementatie zijn. Kennis over toepasbaarheid is essentieel voor de herziening van richtlijnen, en strategieën voor implementatie dienen gebaseerd te zijn op huidige wetenschappelijke inzichten. Bovenstaande doelstellingen en vragen vormen de basis voor dit proefschrift. De richtlijn Enkelletsel was de eerste richtlijn in het programma van het KNGF en vormt de specifieke casus van dit proefschrift voor het beschrijven van het cyclische proces.

  • Klik hier om dit item in te zien.