Vrijdag 07 augustus 2015

Endoscopie bij chronische tendopathie van de achillespees

Het aantal sportblessures is toegenomen, door een toegenomen sportparticipatie, een toegenomen duur en intensiteit van de training. Tendopathie is een klinisch syndroom dat gekarakteriseerd wordt door een combinatie van pijn, diffuse en lokale zwelling en een verminderde prestatie ten gevolge van overbelasting. Ook de achillespees is gevoelig voor chronische overbelasting ten gevolge van de hoge eisen die tijdens sportactiviteiten aan deze pees gesteld worden.
Proefschrift, verschenen in Geneeskunde & Sport, 4, 2001. J. Maquirriain. Trefwoorden: proefschrift, overbelasting, prestatievermindering, achillespees

Het aantal sportblessures is toegenomen, door een toegenomen sportparticipatie, een toegenomen duur en intensiteit van de training. Tendopathie is een klinisch syndroom dat gekarakteriseerd wordt door een combinatie van pijn, diffuse en lokale zwelling en een verminderde prestatie ten gevolge van overbelasting. Ook de achillespees is gevoelig voor chronische overbelasting ten gevolge van de hoge eisen die tijdens sportactiviteiten aan deze pees gesteld worden. De initiële behandeling van een tendopathie van de achillespees bestaat uit verlichting van de pijn, correctie van biomechanische stoornissen en revalidatie van de spier-peesunit. Indien conservatieve behandeling faalt is operatieve behandeling mogelijk, waarvan goede resultaten worden vermeld.  Het doel van dit onderzoek was om het nut te bepalen van endoscopie voor vrijmaking van het peritenon en tenotomie van de achillespees. Endoscopie wordt vaak gebruikt in diverse gewrichten en enkel extra-articulaire plaatsen. De bevindingen van dit onderzoek wijzen erop dat het tevens zinvol kan zijn bij de behandeling van aandoeningen van de achillespees. Het doel van dit prospectieve onderzoek was om de voorlopige resultaten te evalueren van een endoscopische operatietechniek voor patiënten die lijden aan een chronische tendopathie van de achillespees. Endoscopie is mogelijk een waardevol alternatief om therapieresistente tendopathie van de achillespees operatief te behandelen vanwege de potentieel lagere morbiditeit.