Maandag 07 september 2015

Endoscopic evaluation and treatment of groin pain in the athlete

Referaat, verschenen in Geneeskunde & Sport, 37, 5, oktober 2004. T. Schers. Trefwoorden: ACSM, chronische liespijn, hernia inguinalis, liesbreuk, endoscopie

Een bespreking van een artikel uit het Amerikaanse tijdschrift ‘The American Journal of Sports Medicine’.

Kluin J, den Hoed PT, van Linschoten R et al. Am J Sports Med 2004;32(4): 944-949.

Chronische liespijn bij atleten is een grote diagnostische en therapeutische uitdaging. De hypothese die in dit onderzoek getest werd is dat het zinvol is om chronische liespijn bij atleten door endoscopie te evalueren en te behandelen. Het onderzoek was een prospectieve cohortstudie. De proefpersonen waren atleten met meer dan drie maanden bestaande, niet-gediagnosticeerde liespijn, waarbij standaard röntgenfoto’s, echo’s en botscans negatief waren. Bij tien atleten was de pijn unilateraal en bij vier bilateraal. Endoscopsich onderzoek liet bij negen atleten een hernia inguinalis, bij vier een hernia femoralis, bij drie een preperitoneaal lipoom en bij één een hernia obturatoria zien. Bij één atleet kon geen pathologie worden vastgesteld. Zeventien atleten werden behandeld met een preperitoneaal ‘prolene mesh’ matje. Dertien patiënten (93%) keerden binnen drie maandenterug naar volledige sportactiviteit. Een jaar na de operatie had één patiënt lichte klachten en één patiënt persisterende klachten.

De conclusie is dat een occulte hernia (sports hernia, zwakte van de achterwand van het lieskanaal) hoog in de differentiaal diagnose dient te staan bij niet gediagnosticeerde liespijn bij atleten. Operatieve behandeling zorgt ervoor dat de atleet binnen drie maanden weer kan sporten. Volgens de auteurs is uitgebreider aanvullend onderzoek in de vorm van CT, MRI en herniografie niet geïndiceerd. CT en MRI omdat deze duur zijn; herniografie omdat de accuratesse onduidelijk is en er nogal eens complicaties optreden (5-6% darmperforaties etc). Verder spreken de auteurs zich er niet over uit op welk moment de endoscopie zou moeten plaatsvinden. In hun groep van veertien atleten hebben tien atleten meer dan één jaar klachten. Met betrekking tot de kenmerken van patiëntenpopulatie valt op dat de gemiddelde leeftijd boven de 35 jaar ligt.