Maandag 07 september 2015

Effectiviteit van ESWT bij een tenniselleboog

Referaat, verschenen in Geneeskunde & Sport, 1, 2005. T.J. Schers. Trefwoorden: Extracorporeal Shock Wave Therapy, ESWT , tendinose, epicondylitis lateralis humeri, tenniselleboog

Extracorporeal Shock Wave Therapy (ESWT) is een relatief nieuwe therapie in de behandeling van chronische pijnklachten van tendinogene aard. Er zijn enkele gerandomiseerde studies verricht, maar geen enkele studie heeft de ESWT als primaire therapie voor epicondylitis lateralis humeri onderzocht. De onderzoekshypothese was dat patiënten die met ESWT behandeld worden een hoger succespercentage hebben dan patiënten die met ‘nep’-ESWT worden behandeld. Succespercentages in de nep-ESWT en ESWT waren respectievelijk 31% en 39% (geen significant verschil). Gemiddelde verandering in kwaliteit van leven in de acht weken was een toename van 1,3 en 3,3 cm (niet significant verschillend) voor respectievelijk nep-ESWT en ESWT. De gemiddelde verandering in knijpkracht in de acht weken was een toename van 7,4 en 6,8 kg (niet significant verschillend) voor respectievelijk nep-ESWT en ESWT. Er blijkt geen wezenlijk verschil te bestaan tussen het behandelen van epicondylitis lateralis humeri met ESWT en rekoefeningen versus alleen rekoefeningen, met name wat betreft pijnreductie in een periode van acht weken. In de literatuur zijn drie gecontroleerde, gerandomiseerde studies bekend.1-3 Bij alledrie zijn de conclusies conform bovenstaand artikel: er zijn geen aanwijzingen dat ESWT effectief is bij epicondylitis lateralis humeri. Onderzoek: Effectiveness of Extracorporeal Shock Wave Therapy in the treatment of previously untreated lateral epicondylitis; Chung B, Wiley JP. Am J Sports Med 2004;32(7):1660-1667.