Maandag 07 september 2015

Effectiviteit van cryotherapie bij acute weke delen letsels; een literatuurverkenning

Overzicht, verschenen in Geneeskunde & Sport, 37, 4, augustus 2004. K.C.A.M. van Kuijk Trefwoorden: cryotherapie, ijs, koelen, acuut letsel, weke delen

Rust, ijs, compressie en elevatie (RICE) zijn de basisprincipes van de eerste hulp bij acute weke delen letsels. Het doel van dit literatuuronderzoek is om de bestaande literatuur over cryotherapie bij acute weke delen letsels te identificeren en het effect van deze behandeling van een wetenschappelijke onderbouwing te voorzien. Een systematisch literatuuronderzoek werd verricht met behulp van enkele medische zoeksystemen. Daarnaast werd gebruikt gemaakt van een aantal sportgerelateerde tekstboeken. De fysiologische effecten van cryotherapie zijn daling van de weefseltemperatuur, vasoconstrictie, afname van de snelheid van zenuwgeleiding, pijnvermindering, vertraging van de stofwisseling, afname van spierspasme, toename van gewrichtsstijfheid, een verminderde ontstekingsreactie en (meestal) een verminderde zwelling. De contra-indicaties voor cryotherapie zijn overgevoeligheid voor ijs, circulatoire insufficiëntie en paroxysmale koude hemoglobinurie. Complicaties van cryotherapie zijn een verdoofd gevoel van de huid en brandwonden. Deze literatuuranalyse leverde geen eenduidig bewijs op voor de optimale behandelingsduur, frequentie van behandeling en duur van totale behandeling; ook konden geen richtlijnen vastgesteld worden voor de wijze waarop koeling moet worden toegepast. Verder zijn er geen onderzoeken geïdentificeerd die negatieve effecten van cryotherapie konden aantonen. Uit deze literatuurverkenning blijkt dat cryotherapie zinvol is om afname van pijn, spierspasme en zwelling te bewerkstelligen. Nader onderzoek naar de bijdrage van cryotherapie aan het herstel op lange termijn is gewenst.