Vrijdag 08 december 2017

Eerste Vlaamse Interuniversitair Congres Sportkinesitherapie in Gent

Op zaterdag 21 april 2018 organiseren de vijf Vlaamse universiteiten het eerste Interuniversitair Congres Sportkinesitherapie in Gent. Met o.a. sprekers prof. Roald Bahr en drs. Nicol van Dyk.

Kinesitherapie en meer specifiek sportkinesitherapie is constant in beweging. Er wordt wereldwijd heel wat onderzoek in de sportkinesitherapie verricht, maar helaas raakt dit onderzoek vanuit de (Vlaamse) universiteiten slechts moeizaam tot in de dagelijkse praktijk van de sportkinesitherapeut. Congressen met eminente sprekers/onderzoekers zijn een goed medium om deze lacune op te vullen.  Vanuit de verschillende Vlaamse opleidingen kinesitherapie heerst de indruk dat het aanbod aan congressen voor de praktiserende sportkinesitherapeut eerder pover is. Om hieraan tegemoet te komen, hebben de 5 Vlaamse universiteiten hun krachten gebundeld. De organisatie is erin geslaagd om u in één congres een scala aan internationale en nationale sprekers aan te bieden.

De opzet van dit congres is niet om u alleen theoretisch te updaten, maar tevens om u praktische vaardigheden aan te leren, waarmee u de volgende werkdag in de praktijk/sportclub aan de slag kan. Zo is het congres opgebouwd rond twee sportletsels die zowel in de theoretische sessies in de voormiddag als in praktische workshops in de namiddag worden behandeld. Voor deze workshops zijn de plaatsen beperkt en dient u bij inschrijving ook te registreren. De eerste editie van het congres focust op twee frequente sportblessures, met name de probleemschouder bij de bovenhandse atleet/zwemmer en de hamstringblessure. Deze beide letsels worden telkens (zowel in de voormiddag als in de namiddag) vanuit het oogpunt  van de preventie, als vanuit het oogpunt  van de revalidatie/behandeling bekeken. Om deze beide benaderingen te situeren in het grote kader van de sportgeneeskunde, zullen niemand minder dan Prof. Roald Bahr en Prof. Evert Verhagen spreken.

De samenwerking van de vijf Vlaamse universiteiten om een congres specifiek voor de sportkinesitherapeut te organiseren, is een unicum. Het streven is dat dit geen unicum blijft, maar een (twee)jaarlijks evenement. 
Voor alle informatie: klik hier.