Dinsdag 28 juli 2015

Een nieuw stralingswerend hoofdbeschermingsmiddel voor een olympische roeier. Invloed op hoofdhuidtemperatuur, temperatuurbeleving en prestatiematen

In een warm klimaat worden duursportprestaties beperkt. Verhoging van de objectieve en subjectieve lichaamstemperatuur wordt hierbij geïdentificeerd als de voornaamste oorzaak.
Onderzoek, verschenen in Geneeskunde & Sport, 38, 5, 2005. N.C.P. Bogerd, R. Heus, J.W.M. Willems. Trefwoorden: hoofdhuidtemperatuur, koelmethode, roeien, thermisch comfort, prestatieverbetering.

In een warm klimaat worden duursportprestaties beperkt. Verhoging van de objectieve en subjectieve lichaamstemperatuur wordt hierbij geïdentificeerd als de voornaamste oorzaak. Derhalve is speciaal voor een olympische roeier een hoofdbeschermingsmiddel ontworpen dat als doel had prestatievermindering ten gevolge van opwarming door zonnestraling tijdens de Olympische Spelen van Athene tegen te gaan. Om het effect van het nieuwe hoofdbeschermingsmiddel te onderzoeken roeiden zes proefpersonen in drie verschillende condities: zonder hoofdbescherming, met een baseballpet en met het nieuwe hoofdbeschermingsmiddel. De inspanningstijd was 30 minuten en het opgelegde vermogen werd aangepast aan de fysieke conditie van de proefpersoon. De hoofdhuidtemperatuur (op voorhoofd en nek), de hartfrequentie en de subjectieve sensaties werden gemeten. Een trend tekende zich af in de voorhoofdtemperatuur, die met het nieuwe hoofdbeschermingsmiddel na twaalf minuten inspanning lager was dan met een baseballpet. Het is onduidelijk of dit effect in de praktijk kan resulteren in prestatieverbetering. Wanneer één proefpersoon (met een volumineus kapsel) werd uitgesloten van de analyses, bleek er eveneens een gunstige trend te zijn in temperatuursensatie zowel met het nieuwe hoofdbeschermingsmiddel als met een baseballpet in vergelijking met zonder hoofdbescherming. Deze verbeterde comfortbeleving zou in de praktijk kunnen leiden tot prestatieverbetering. Hoewel geen harde conclusies uit het onderzoek getrokken kunnen worden, ervoer een Nederlandse toproeier bij gebruik van het nieuwe hoofdbeschermingsmiddel tijdens de Olympische Spelen in Athene, onafhankelijk van dit onderzoek, een verlaagde hoofdtemperatuur en een verbeterde luchtstroom over het hoofd.