Dinsdag 19 juli 2016

Dossier: zucht of zegen?

Sinds 2004 zijn er verschillende initiatieven ontplooid rondom de ontwikkeling van een digitaal Sport Medisch Dossier (SMD). Uit gesprekken met de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) blijkt dat er vooral problemen worden gesignaleerd met de ingebruikname van het digitale SMD. In het voorjaar van 2012 zijn met behulp van twee focusgroepinterviews met sportartsen de volgende zaken in kaart gebracht: de ervaringen van sportartsen met de huidige registratiesystemen, de wenselijkheid en haalbaarheid van een centraal systeem en de randvoorwaarden daarvoor.
Wetenschappelijk onderzoek verschenen in Sport & Geneeskunde, 2, 2013. J.P. Stege, M.A.H. Fleuren, E.T.W. van der Knaap, J.H. Stubbe. Trefwoorden: digitaal Sport Medisch Dossier, SMD, dossier, vernieuwing, focusgroepinterview, determinanten,

x