Donderdag 17 september 2015

Dodelijke sportongevallen; traumatische oorzaken

Jaarlijks treden in Nederland namelijk gemiddeld 1,5 miljoen sportblessures op, en in sommige gevallen sterft een sporter tijdens of als gevolg van het sporten. Vaak ligt een cardiale oorzaak ten grondslag aan dit tragisch overlijden. Soms zijn er ook niet-cardiale oorzaken. Over deze niet-natuurlijke dodelijke sportongevallen is weinig bekend. Door middel van een quick scan van nationale en internationale literatuur wordt een indruk gegeven van de soort ongevallen die worden ondergebracht in de categorie niet-natuurlijke dood bij sporters. Deze quick scan laat zien dat de oorzaak van dit soort ongevallen zeer divers kan zijn.
Overzichtsartikel verschenen in Sport & Geneeskunde 4, 2007. E.J. Kemler, S.L. Schmikli, F.J.G. Backx. Trefwoorden: dodelijke, sportongevallen, mortaliteit, Hersenbeschadiging, hersenbloeding, schedelbasisfractuur, Verstikking, Verdrinking, Abdominaal trauma, Hyperthermie, Hypothermie, Cervicaal letsel, Miltruptuur, preventie, trauma

x