Vrijdag 03 juli 2015

DO IT: Effectiveness of a school-based weight gain prevention programme

Onderzoek onder 1100 VMBO-scholieren van 18 scholen naar de effectiviteit van het DOiT-programma. ISBN: 9789086591985

Onderzoek onder 1100 VMBO-scholieren van 18 scholen naar de effectiviteit van het DOiT-programma. Het DOiT-programma bestaat uit lesmateriaal voor 10 schoollessen(schoolboeken, werkbladen, dagboek, website, posters, stappenteller), mogelijkheden voor extra sportlessen en een advies voor een gezonder assortiment in de schoolkantine. Het DOiT-programma heeft als doel een gedragsverandering bij de jongeren te bewerkstelligen: minder frisdrank drinken, minder snoepen en snacken, minder TV kijken en meer bewegen. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat jongeren die het DOiT-programma hadden gevolgd minder dik waren dan de controlegroep. Daarnaast dronken ze een kwart liter minder frisdrank per dag en keken de jongens minder televisie. Hoewel het DOiT-programma dus een aantoonbaar gunstig effect had, liep de invloed van het programma na afloop geleidelijk terug. Singh concludeert dan ook dat programma's zoals DOiT ingebed moeten worden in het onderwijsprogramma om op de langere termijn dikmakend gedrag succesvol te veranderen. Opvallend is ook dat Singh's onderzoek bevestigt dat niet-westerse jongeren vaker overgewicht hebben dan Nederlandse jongeren. Het verschil is deels te verklaren doordat niet-westerse jongeren minder fietsen, meer televisie kijken en meer snacken.

  • Wilt u dit item inzien? Stuur een mail naar vsg@sportgeneeskunde.com