Dinsdag 28 juli 2015

De voorspellende waarde van fietsergometrietesten na een door PTCA behandeld myocardinfarct op cardiovasculaire incidenten of interventies

Doel van de studie was om de voorspellende waarde van fietsergometrietesten op cardiovasculaire incidenten en interventies te kunnen inschatten na een infarct, behandeld door acute PTCA.
Onderzoeksartikel, verschenen in Geneeskunde & Sport, 3, 2001. M. van der Werve, J. Hoorntje. Trefwoorden: Fietsergometrie, myocardinfarct, prognose, voorspellende waarde, ischemie

Doel van de studie was om de voorspellende waarde van fietsergometrietesten op cardiovasculaire incidenten en interventies te kunnen inschatten na een infarct, behandeld door acute PTCA. Bij 60 patiënten werd binnen een half jaar na een infarct een fietsergometrietest afgenomen, waarna patiënten 6 maanden werden vervolgd. In deze periode ondergingen 12 patiënten een interventie. Er traden geen cardiovasculaire incidenten op. Een negatieve test in deze groep duidt op een gunstige prognose. Bij alleen ST-segment depressies is de positief voorspellende waarde van de fietsergometrietest 44%. Bij ST-segment depressies en klachten is er een specificiteit van 100%.