Woensdag 30 september 2015

De validiteit van de Western Ontario Stability Index en de Carter Rowe Score - De beste keuze in uitkomstmaten na schouderstabilisatie: Door de arts gemeten of zelfgerapporteerde?

Doel van de studie was het testen van de validiteit van de Nederlandse versie van de zelfgerapporteerde Western Ontario Shoulder Instabilty Index ( WOSI) en deze uitkomstmaat te vergelijken met de door de arts afgenomen “objectieve” Carter-Rowe score (CRS)
Onderzoek, verschenen in Geneeskunde & Sport, 5, 2008. L.M. Bergman, R.L. Diercks, M. Stevens. Trefwoorden: traumatische schouderinstabiliteit, uitkomstmaten, Carter-Rowe score, WOSI score,

Doel van de studie was het testen van de validiteit van de Nederlandse versie van de zelfgerapporteerde Western Ontario Shoulder Instabilty Index ( WOSI) en deze uitkomstmaat te vergelijken met de door de arts afgenomen “objectieve” Carter-Rowe score (CRS) Methoden: 36 opeenvolgende patiënten die een arthroscopisch kapselherstel hadden ondergaan vanwege een habituele schouderluxatie werden met de CRS en de WOSI geëvalueerd na een follow-up perioden van 63.5 maanden (sd 25.6) Resultaten: de WOSI score is een valide en bruikbaar instrument voor de Nederlandse populatie. De correlatie tussen de WOSI en de CRS was matig ( r = 0.44), wat het verschil benadrukt tussen een zelfgerapporteerde uitkomstmaat en een door de zorgverlener uitgevoerde score. Conclusie: de WOSI is een goede uitkomstmaat voor de evaluatie van de resultaten van schouderstabilisatie, en is gevoeliger voor andere voor de patiënt belangrijke zaken dan instabiliteit alleen. De CRS is bruikbaar als een additioneel, ziekte-specifiek instrument om bij een lage WOSI score de oorzaak van dit slechte resultaat vast te stellen en te behandelen.

  • Wilt u dit artikel inzien? Stuur dan een mail naar vsg@sportgeneeskunde.com en vraag de uitgave van het magazine op.