Maandag 20 juli 2015

De validiteit van de PAM versnellingsmeter bij het meten van lichamelijke activiteit van vrouwen met overgewicht

Toename van bewegingsarmoede en overgewicht in de Nederlandse samenleving hebben geleid tot een overheidscampagne om lichamelijke activiteit te stimuleren.
Onderzoek, verschenen in Geneeskunde & Sport 37, 3, juni 2004. M. de Greef, H. Zwerver, E. Boers, E. de Boer, M. Vestering Trefwoorden: accelerometer, lichamelijke activiteit, bewegingsarmoede

Toename van bewegingsarmoede en overgewicht in de Nederlandse samenleving hebben geleid tot een overheidscampagne om lichamelijke activiteit te stimuleren. Het uitgangspunt is de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Een van de belangrijkste doelgroepen waarop de campagne zich richt zijn mensen met overgewicht. Versnellingsmeters zijn geschikte instrumenten om mensen met bewegingsarmoede te stimuleren lichamelijk actief te worden. In dit artikel wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de validiteit van een nieuw type versnellingsmeter, de Personal Activity Monitor (Pam). Het onderzoek is uitgevoerd bij 15 vrouwen in de leeftijd van 20-46 jaar met een gemiddelde Body Mass Index van 32,0. Om de soortgenootvaliditeit te kunnen bepalen hebben de deelnemers gedurende twee weken de Pam gedragen en hun lichamelijke activiteiten met een vragenlijst geregistreerd. De resultaten van het validiteitsonderzoek van de Pam onder vrouwen met overgewicht tonen aan dat de soortgenootvaliditeit r =0,57 (CI 95% 0,22-0,79) bedraagt. Daarmee is de Pam een geschikt meetinstrument voor het ondersteunen van mensen bij het realiseren van de Nederlandse Norm Gezond Bewegen.