Donderdag 27 augustus 2015

De “steek in de zij” bij hardlopen

De ‘steek in de zij’ is voor veel hardlopers een bekend verschijnsel. In dit artikel worden twee veel genoemde oorzaken verder onderzocht, te weten het trekken van de viscera aan de peritoneale ligamenten en de ischemische pijn door herverdeling van de bloedstroom van diafragma en intercostaalspieren naar viscera en skeletspieren. De conclusie van de auteurs is dat het onderzoek pleit voor de ligamentaire trektheorie, omdat de duur van de klachten lang
Referaat, verschenen in Geneeskunde & Sport, 2, 2001. M. van der Werve. Trefwoorden: hardlopen, steek in de zij, sportdrank, ligamentaire trektheorie, viscera, ischemie

De ‘steek in de zij’ is voor veel hardlopers een bekend verschijnsel. In dit artikel worden twee veel genoemde oorzaken verder onderzocht, te weten het trekken van de viscera aan de peritoneale ligamenten en de ischemische pijn door herverdeling van de bloedstroom van diafragma en intercostaalspieren naar viscera en skeletspieren. De conclusie van de auteurs is dat het onderzoek pleit voor de ligamentaire trektheorie, omdat de duur van de klachten langer aanhoudt naarmate de vloeistof langer in de maag verblijft en het verrichten van specifieke handelingen de klachten verlicht. Het uitblijven van verergering van de klachten door de twee andere handelingen kan mogelijk worden veroorzaakt door de afleiding en de concentratie die het uitvoeren vraagt. Hoewel de auteurs zich afvragen of de verandering van de bloedstroom voor de spijsvertering voldoende is voor het veroorzaken van ischemische pijn, komt de langzame verergering van de klachten wel overeen met het tijdsverloop van toename van de bloedstroom naar de skeletspieren. Het artikel besluit met enkele praktische aanwijzingen voor de loper om het drinken van grote hoeveelheden vloeistof vlak voor de inspanning te vermijden en te kiezen voor het nuttigen van een isotone sportdrank in kleine beetjes. Indien klachten ontstaan kunnen de beschreven handelingen worden verricht ter verlichting. Onderzoek: Plunkett BT, Hopkins WG. Investigation of the side pain ‘stitch’ induced by running after fluid ingestion. Med Sci Sports Exerc 1999;31:1169-1175.

  • Klik hierom dit artikel in te zien.