Woensdag 29 juli 2015

De sportarts en de orthopedisch chirurg: een winning team

Orthopedisch chirurgen zetten zich in om sportorthopedie binnen de orthopedische gemeenschap verder te ontwikkelen onder de orthopeden met belangstelling voor sportletsels. Om een stevige, duidelijke basis voor de positie van dit specialisme te leggen, is een nauwe samenwerking met sportgeneeskunde nodig in onderzoek, training en behandeling. Een aantal samenwerkingsverbanden is succesvol gebleken en de relatie met sportorthopedie biedt de sportarts de mogelijkheid in een klinische setting te werken en een gemeenschappelijk onderzoeksdomein te ontwikkelen.
Overzichtsartikel verschenen in Sport & Geneeskunde, 1, 2007. R.L. Diercks. Trefwoorden: sportgeneeskunde, orthopedie, sportorthopedie, onderzoeksdomein, nots, nov, complementair

x