Woensdag 08 juli 2015

De Shuttle Wandel Test bij patiënten met chronische idiopathische obstipatieklachten

Onderzoeksartikel, verschenen in Geneeskunde & Sport, 2, 2003. M. J. Velthuis, A. M.P. De Schryver, Y.C.A. Keulemans, G.P. van Berge Henegouwen, W.R. De Vries, N.L.U. van Meeteren. Trefwoorden: ecologische validiteit, specificiteit, fysieke prestatievermogen, inactiviteit, trainingsprogramma. Evidence Based Practice.
Onderzoeksartikel, verschenen in Geneeskunde & Sport, 2, 2003. M. J. Velthuis, A. M.P. De Schryver, Y.C.A. Keulemans, G.P. van Berge Henegouwen, W.R. De Vries, N.L.U. van Meeteren. Trefwoorden: ecologische validiteit, specificiteit, fysieke prestatievermogen, inactiviteit, trainingsprogramma. Evidence Based Practice.

Doel van dit onderzoek was om de criteriumvaliditeit en responsiviteit van de Shuttle Wandel Test te analyseren bij acht oudere inactieve patiënten met chronische idiopathische obstipatie. Zij namen deel aan een twaalf weken durend trainingsprogramma, bestaande uit minstens tweemaal per week 30 minuten stevig wandelen in combinatie met dagelijkse fitnessoefeningen. Ter bepaling van het fysieke prestatievermogen werden voorafgaand aan en direct na afloop van het trainingsprogramma een maximale fietsergometertest, een submaximale loopbandtest en de Shuttle Wandel Test afgenomen. De resultaten geven aan dat de validiteit van de Shuttle Wandel Test, gebaseerd op de correlaties tussen de Shuttle Wandel Test-scores en de prestaties op de fietsergometer- of loopbandtest, als slecht is te kwalificeren (respectievelijk rs= -0,11, p=0,90, en rs=0,35, p=0,50). De Shuttle Wandel Test meet dus niet alleen op een andere wijze, maar ook andere aspecten van het fysieke inspanningsvermogen dan de beide andere testen. De responsiviteit van de Shuttle Wandel Test-score is redelijk tot goed (effectsize =0,61), en beter dan die van de beide andere testen (effectsize ² 0,40). Om bij deze groep patiënten het effect van het trainingsprogramma (wandelen) op het prestatievermogen te bepalen is de Shuttle Wandel Test meer ecologisch valide dan maximale fietsergometrie of wandelen op een loopband.