Vrijdag 31 juli 2015

De Segondfractuur: Een kleine avulsie met grote gevolgen

De Segondfractuur is een avulsiefractuur van het laterale tibiaplateau. In deze casus wordt een patiënt beschreven met een Segondfractuur. Daarnaast wordt een literatuuroverzicht gegeven van de incidentie, het ongevalmechanisme, de anatomie, de geassocieerde letsels en de behandeling van dit type fractuur. Uit retrospectief onderzoek blijkt dat 9% van alle voorste-kruisbandlaesies gepaard gaat met een Segondfractuur.
Casuistiek, verschenen in Geneeskunde & Sport, 1, 2004. A.Weir, M. van den Bekerom, R.E. van der Flier. Trefwoorden: Sport & Geneeskunde, avulsiefractuur, tibiaplateau, knieletsel, voorstekruisbandruptuur, meniscusletsel, epidemiologie, therapie, pathofysiologie, Segondfractuur

De Segondfractuur is een avulsiefractuur van het laterale tibiaplateau. In deze casus wordt een patiënt beschreven met een Segondfractuur. Daarnaast wordt een literatuuroverzicht gegeven van de incidentie, het ongevalmechanisme, de anatomie, de geassocieerde letsels en de behandeling van dit type fractuur. Uit retrospectief onderzoek blijkt dat 9% van alle voorste-kruisbandlaesies gepaard gaat met een Segondfractuur. De fractuur wordt echter vaak gemist; waarschijnlijk door onbekendheid met deze aandoening. Het ongevalmechanisme is altijd een varus endorotatietrauma van de tibia met de knie in flexie. Deze kleine maar belangrijke fractuur is meestal goed te zien op de voorachterwaartse  röntgenopname maar niet altijd op de MRI. De fractuur is een avulsie van het laterale tibiaplateau bij de aanhechtingen van de anterior oblique band, een aftakking van het fibulaire collaterale ligament en het laterale capsulaire ligament. De Segondfractuur is belangrijk omdat deze vaak gepaard gaat (70 – 100%) met een ruptuur van de voorste kruisband. Er is ook vaak (55 – 70%) een geassocieerde meniscuslaesie. De fractuur, die zelf meestal geen specifieke behandeling vereist, is een radiologisch teken voor een uitgebreid wekedelen letsel.