Vrijdag 28 augustus 2015

De rol van fenylazijnzuur bij het anti-depressieve effect van sportbeoefening en inspanning

Referaat, verschenen in Geneeskunde & Sport, 2, 2002. A. van der Laarse. Trefwoorden: neurologie, lichamelijke activiteit, depressie, fenylazijnzuur

Fenylethylamine is een endogene neuroamine dat een rol speelt in verscheidene neurogene processen. In patiënten met depressies zijn de concentraties fenylethylamine en de metaboliet fenylazijnzuur in biologische vloeistoffen zeer laag. De toediening van fenylethylamine (tezamen met een selectieve monoamine oxidase B remmer) aan deze patiënten kunnen depressies verminderen en de stemming verbeteren. Van lichaamsbeweging is algemeen bekend dat het gevoelens van depressie in gunstige zin beïnvloedt, en Szabo et al. hebben onderzocht wat de gevolgen van lichaamsbeweging zijn op de fenylethylamineconcentraties in 24-uurs urine. Twintig gezonde mannen die wekelijks vier uur sporten liepen op de testdag op een loopband op 70% van hun maximale hartfrequentie gedurende dertig minuten. De dag vóór en de 24 uur na de loopbandtest werd urine verzameld. De fenylazijnzuurconcentraties hierin waren voor de test 99,4±54,4 mg/24 uur en na de test 176±47,7 mg/24 uur. De auteurs veronderstellen dat de toename van de fenylazijnzuur concentraties in urine, die het gevolg is van matige tot hoge intensiteit lichamelijke inspanning, een weerslag is van het prettige effect dat inspanning op de sportbeoefenaar heeft. Deze interpretatie zou aan kracht hebben gewonnen wanneer bovendien was aangetoond dat dertig minuten wandelen niet leidt tot verhoging van de fenylazijnzuurconcentraties in urine. Onderzoek: Szabo A, et al. Phenylethylamine, a possible link to the antidepressant effects of exercise? Br. J. Sports Med 2001;35:342-343.