Maandag 20 juli 2015

De relatie tussen activatiedynamica en de optimale trapfrequentie tijdens sprinten op een fiets

Bij sprinten op een fiets is het geleverd mechanisch vermogen maximaal bij een trapfrequentie van 120-130 omwentelingen per minuut.
Onderzoeksartikel, verschenen in Geneeskunde & Sport, 36, 4, 2003. A.J. van Soest, L.J.R. Casius. Trefwoorden: biofysica, spierfysiologie, activatiedynamica, fietsen, simuleren

Bij sprinten op een fiets is het geleverd mechanisch vermogen maximaal bij een trapfrequentie van 120-130 omwentelingen per minuut. In deze studie tonen we aan de hand van modelsimulaties aan dat de optimale trapfrequentie niet, zoals eerder gesuggereerd,6 volledig begrepen kan worden uit de vermogen-snelheidrelatie van spiervezels. Activatiedynamica, ten gevolge waarvan de snelheid waarmee krachtleverantie kan toe- of afnemen beperkt is, blijkt een belangrijke invloed te hebben op de optimale trapfrequentie. De simulatieresultaten blijken goed overeen te komen met experimentele gegevens uit eerder onderzoek.