Dinsdag 28 juli 2015

De effecten van Whole Body Vibration training op spronghoogte, contractiele eigenschappen en aansturing van de bovenbeenstrekkers bij gezonde sporters

Het doel van de studie was te onderzoeken of elf weken Whole Body Vibration (WBV) training zou leiden tot een verbetering van contractiele eigenschappen van de m. quadriceps femoris van beide benen en de maximale spronghoogte.
Onderzoek, verschenen in Geneeskunde & Sport, 35, 5, 2002. J. de Ruiter, J. Schilperoort, S. van Raak, P. Hollander, A. de Haan. Trefwoorden: elektrostimulatie, vrijwillige activatie, maximale snelheid van krachtopbouw, spronghoogte. , whole body vibration.

Het doel van de studie was te onderzoeken of elf weken Whole Body Vibration (WBV) training zou leiden tot een verbetering van contractiele eigenschappen van de m. quadriceps femoris van beide benen en de maximale spronghoogte. Tien proefpersonen in de experimentele groep (exp) trainden drie keer per week en stonden per training vijf tot acht keer gedurende één minuut met een kniehoek van 110° op een Galileo 2000 trilplaat. Tien controle personen (con) volgden hetzelfde programma maar stonden in dezelfde houding naast de trilplaat. Voorafgaand aan, tijdens en na afloop van de trainingsperiode werd er in totaal zeven keer gemeten. De m. quadriceps femoris werd niet sterker (con: 105,4 ± 19,6%, exp: 99,9 ± 6,1%; p=0,69; dit zijn de waardes van de laatste meting als percentage van de uitgangswaardes) en ook de aansturing vanuit het zenuwstelsel verbeterde niet (con: 107,1 ± 18,9%, exp: 101,1 ± 7,0%; p=0,55). De maximale snelheid van krachtopbouw tijdens vrijwillige contracties nam niet toe (con: 95,4 ± 19,0%, exp: 103,3 ± 23,2%; p=0,57). Tijdens de laatste meting was er een toename van de maximale snelheid van krachtopbouw tijdens elektrostimulatie in de experimentele groep (123,6 ± 22,4%; p=0,02). Er was geen effect van WBV training op de spronghoogte (con: 103,7 ± 5,8 %, exp: 103,0 ± 8,3%; p=0,71). Concluderend kan gesteld worden dat elf weken Whole Body Vibration training niet leidde tot een verbetering van de functionele (explosieve) spierkracht van de m. quadriceps femoris.