Donderdag 27 augustus 2015

Damage in sports; the battle against acute injuries, overuse injuries and the overtraining syndrome

Proefschrift (2010), geschreven voor wetenschappers en andere geïnteresseerden in . Auteur:Schmikli, S.L., Universiteit Utrecht, evidence based informatie. Aard van de informatie: onderzoek.

De schade die ontstaat door sportbeoefening benadrukt het belang van primaire en secundaire preventie, evenals het belang van adequate behandeling. Het complete onderzoeksdomein van de primaire en secundaire preventie en de behandeling van sportblessures is te omvangrijk om in één proefschrift gevat te worden. Daarom wordt in dit proefschrift de nadruk gelegd op een beperkt aantal aspecten van primaire en secundaire preventie. Het onderscheidt lokale schade in de vorm van acute blessures en overbelastingsblessures van systemische schade door een langdurige disbalans tussen belasting en belastbaarheid. Schmikli presenteert doelgroepen voor de preventie van sportblessures en bespreekt epidemiologische instrumenten. De preventie van het overtrainingsyndroom wordt besproken aan de hand van het vroegtijdig herkennen van het proces dat leidt tot het syndroom. Schmikli gebruikt één proces om de drie schadevormen te omschrijven, maar hanteert het cumulerende effect over de tijd om de schadevormen van elkaar te onderscheiden.

  • Wilt u dit proefschrift inzien? Stuur dan een mail naar vsg@sportgeneeskunde.com met het verzoek om de contactgegevens van de auteur.