Maandag 16 september 2019

Congresverslag 66ste ACSM Congres

Orlando, Florida, 28 mei – 1 juni 2019 5548 deelnemers uit 64 verschillende landen (30% van buiten de USA, minimaal tien Nederlanders) bezochten ’s werelds grootste congres gericht op de volle breedte van de sportgeneeskunde. Verdere stats: 57/43% man/vrouw, 11% < 25 jaar, 31% > 46 jaar. Het ACSM congres wordt jaarlijks in telkens een andere grote Amerikaanse stad georganiseerd en wordt door zijn vele internationale bezoekers gewaardeerd.
Een opvallende stand betrof de non-invasieve meting van arteriële vaatwandstijfheid door middel van centrale arteriële bloeddruk golf analyse. Daarnaast viel het orale supplement Zeaxanthin op, dat visuele reactietijd zou kunnen verbeteren. Bijzondere wetenschappelijke aandacht ging dit jaar wederom naar Exercise is Medicine (met name aandacht voor kanker) met een vlammend WHO betoog. Nieuw dit jaar was de aandacht voor circadiane ('24-uurs') ritme en slaap.

66ste ACSM Congres

Orlando, Florida, 28 mei – 1 juni 2019

Door: Th.C. de Winter

 5548 deelnemers uit 64 verschillende landen (30% van buiten de USA, minimaal tien Nederlanders) bezochten ’s werelds grootste congres gericht op de volle breedte van de sportgeneeskunde. Verdere stats: 57/43% man/vrouw, 11% < 25 jaar, 31% > 46 jaar. Het ACSM congres wordt jaarlijks in telkens een andere grote Amerikaanse stad georganiseerd en wordt door zijn vele internationale bezoekers gewaardeerd. Deze editie bood in totaal 5 keynotes, 7 presidents lectures, 1 showcase event (topsportster met mammacarcinoom), 65 symposia, 65 tutorials, 45 thematische posters, 25 workshops, 20 free communications, 20 casuïstiek sessies, 20 colloquia, 7 dagdelen postersessies en 6 dagdelen sponsormarkt (180 sponsors) bezoek. Een opvallende stand betrof de non-invasieve meting van arteriële vaatwandstijfheid door middel van centrale arteriële bloeddruk golf analyse. Daarnaast viel het orale supplement Zeaxanthin op, dat visuele reactietijd zou kunnen verbeteren. Bijzondere wetenschappelijke aandacht ging dit jaar wederom naar Exercise is Medicine (met name aandacht voor kanker) met een vlammend WHO betoog. Nieuw dit jaar was de aandacht voor circadiane ('24-uurs') ritme en slaap. Één grote wetenschappelijke snoepwinkel en te veel om op te noemen dus. Daarnaast is het een prima gelegenheid om collega’s uitgebreider te spreken en wordt dit congres door de VSG al jaren geaccrediteerd met 24 punten buitenlandse scholing. Een must voor eenieder!

 Highlights

Lactaat Shuttle: George Brooks, Berkeley Universiteit van Californië USA

Vroeger afgedaan als 'afbraakproduct' maakt de lactaat shuttle nu een revival. Het wordt gezien als link tussen het glycolytisch en oxidatieve metabolisme en als herbruikbaar energiesysteem (o.a. voor myocard en CZS). Verder worden er nieuwe functies beschreven als signaal molecuul, als behandelmodaliteit bij kanker (lactaatblokkers) en bij traumatic brain injury (oraal of intraveneus lactaattoediening).

 Slaap en circadiane ritmes: Kenneth Wright, Boulder, Universiteit van Colorado, USA

Meer bekendheid over circadiane ritmes (biologische ritmes) maakt de inzet van medicatie effectiever! Er zijn diverse klokken in weefsels huid/organen naast de nucleus supra chiasmaticus (de 'master' klok). Deze laatste heeft voornamelijk zijn effect via melatonine, lichaamstemperatuur en cortisol. Hoe langer men wakker is, des te groter de (noodzakelijk en onvervangbare) drive om te slapen. Er is een 90 minuten slaapcyclus met meer diep in begin en gaandeweg meer rem. Tussentijds korte arousal periodes worden niet opgemerkt. Slaap zorgt voor herstel (met name groeihormoon) en herverdeling van energie in het lichaam. Slaapinsufficiëntie geeft een toename van eetlusthormonen (leptine), meer intake en dus een hoger BMI! Met name door een grotere inname van post diner snacks! Dit geldt ook voor kinderen en moet dus gezien worden als extra preventie van obesitas door aanleren van gezond slaapgedrag. Slaap inhalen in het weekend is overigens een fabel. Sport performance kan een variatie van 25% over de dag hebben, net als het blessurerisico.

 Chronisch inspanningsgebonden compartimentssyndroom (CECS): Wessel Zimmermann/Mark Hutchinson, Koninklijke landmacht/Aspetar Qatar

Een parallelsessie ging over het compartimentsyndroom van het onderbeen (CECS) met fraaie inbreng van onze Nederlandse sportarts Wessel Zimmermann. In zijn militaire tenue vormde hij met de vermaarde chirurg Mark Hutchinson een sterk duo, die samen 45 minuten lang het gehoor wisten te boeien met hun specifieke expertise. Wessel wist goed weerstand te bieden en ook de drukmeting als gouden standaard te bediscussiëren. Ook zijn stelling dat er minder indicaties bestaan voor fasciectomieën was voor menige toehoorder verrassende kost.

Acute infecties en return to sports: Martin Schwelnuss, Universiteit van Pretoria, Zuid-Afrika

Een belangrijk onderscheid moet gemaakt worden tussen lokale infecties en infecties met algemene ziekteverschijnselen zoals koorts, algehele malaise, verlies van eetlust en toegenomen rusthartslag. Er zijn weinig studies gedaan naar afname performance bij ziekte. Wat wordt beschreven is een afname van spierkracht, spieruithoudingsvermogen en algemeen uithoudingsvermogen. Medische complicaties bij sporten met algemene ziekteverschijnselen (pathogeen specifiek) kunnen zijn myo-/pericarditis, heat stroke, GI infectie, myositis/rhabdomyolysis, transmissie naar derden, lever/milt/nier schade c.q. ruptuur. De gemodificeerde 'Neck check' is een klinisch goed algoritme. Louter bij boven de nek symptomen volgt een sportspecifieke test op half speed, indien beter (afname van symptomen) na 10 minuten dan is return to competition mogelijk. CRP (sneltest binnen 1 minuut) kan heel behulpzaam zijn ter objectivering. Nieuw is pro calcitonine als meer specifieke test voor virale origine en voor de toekomst wellicht pathogeen specifieke sneltests.

 Gebruik energiedrank en psychostimulantia in sport, John Macknight Universiteit van Virginia, USA

Energiedranken (breed geaccepteerd inmiddels) zijn overal verkrijgbaar door slimme marketing met toename in gebruik bij o.a. krachtsport. Door misinformatie naar sporters (overdosering cafeïne tot soms 3200 mg/dag) en slecht onderliggend onderzoek levert dit in de VS zo’n 20.000 SEH bezoeken/jaar op. Als motivatie voor gebruik wordt aangeven: prestatieverbetering, kopieergedrag, marketing, dysmorphy/gewichtsreductie. Energiedranken worden beschouwd als supplementen en hebben dus geen FDA-controle! Als bijwerkingen gelden endotheelverandering (vaatverwijding) en stollingsmechanisme en meer zeldzame heftige bijwerkingen VT, AF en myocardinfarct.

Psychostimulantia hebben een overall gebruikspercentage van 5%, in sport zelfs 10%. Psychostimulantia (Ritalin, Concerta en Adderall in de USA) geven een toename van energie en focus, maar ook verlies van eetlust, verlies van thermoregulatie, slaapstoornissen en hoofdpijn. Gezien het potentieel ergogene effect staat het als banned substance op de IOC-lijst. Omdat veel recreatieve sporters het gebruik van psychostimulantia als ongevaarlijk zien, resulteert dit in zaken als 'Adderall work out' en uitleengedrag. Bij normaal gebruik met een goede indicatie en dosering vallen de bijwerkingen (psychose, heat stroke en hartritmestoornissen) mee. Ter preventie: accurate diagnose van Adhd, gebruik van andere (non farmacologische) therapie, monitor slaap/hartfrequentie/bloeddruk/eetlust, PPS screen voor cardiaal risico met o.a. ECG en doe aan voorlichting!

 Life balance voor (sportmedische) zorgleners, William Roberts, Universiteit van Minnesota, USA

Een belangrijk en onderbelicht item. Uit vragenlijsten in de VS komt burn out (annex de overtrainde dokter) in 25% van de gevallen voor en resulteert dit in 400 suïcides per jaar! Dokters zijn niet de beste dokters voor zichzelf en kunnen leren van de sport door opmaak van een werkschema met micro/meso en macro periodisering! Aandacht voor gezin/familie, ontspanning, hobby’s en (vooruit) geplande vakanties! Een goede balans tussen persoonlijke veerkracht, efficiëntie van praktijkvoering binnen een wellnesscultuur op het werk werkt preventief! Beginnende klachten kunnen snel opgespoord worden door bijvoorbeeld inzet van de Maslach Burnout Inventory of de Mini Z Work site Assessment tool. De 5 F regel kan als handvat dienen: Familie, Fitness, Fatigue (incl. slaap), Faculty support en Financiën op orde. Leer 'nee' te zeggen (test in de spiegel) en zeg 'ja' tegen de juiste dingen voor jouw leven en carrière; stay fit or get fit!