Woensdag 26 augustus 2015

Cijferfactsheet - Sportblessures door zaalvoetbal

Een Cijferfactsheet over sportblessures door zaalvoetbal gepubliceerd in 2011, met als doelgroep onderzoekers, intermediairs, beleidsmedewerkers. De Cijferfactsheet is geschreven en uitgegeven door VeiligheidNL.

De Cijferfactsheet "Zaalvoetbalblessures" voor onderzoekers, intermediairs en beleidsmedewerkers geeft informatie over sportblessures die ontstaan tijdens zaalvoetbal. In twintig jaar tijd is het aantal Spoedeisende Hulp (SEH) behandelingen naar aanleiding van een zaalvoetbalblessure gehalveerd. Echter zaalvoetbal blijft een sport met een zeer groot blessurerisico. De kans dat een zaalvoetballer een blessure oploopt is met 10 blessures per 1.000 uren zaalvoetbal meer dan twee keer zo groot als bij veldvoetbal (3,8 blessures per 1.000 uren voetbal) en ongeveer vijf keer zo groot als de kans op een blessure in het algemeen (1,9 blessures per 1.000 sport). Jaarlijks raken naar schatting 100.000 zaalvoetballers geblesseerd, en vinden er 4.700 Spoedeisende Hulp-behandelingen plaats naar aanleiding van een blessure die tijdens zaalvoetbal wordt opgelopen. Vallen, zoals verzwikken/verstappen, zijn de belangrijkste oorzaken van zaalvoetbalblessures die op de SEH-afdeling behandeld worden. Eén op de vijf blessures ontstaat door lichamelijk contact. Bijna een derde van de op de SEH-afdeling behandelde blessures is een enkelblessure, met name enkeldistorsies. Blessures aan voet/tenen en hand/vingers komen op de tweede en derde plaats. Opvallend is het grote aandeel achillespeesblessures bij de acute ziekenhuisopnamen.