Woensdag 26 augustus 2015

Cijferfactsheet - Sportblessures door schaatsen

Een Cijferfactsheet over sportblessures door schaatsen, gepubliceerd in 2012, met als doelgroep onderzoekers, intermediairs, beleidsmedewerkers. De Cijferfactsheet is geschreven en uitgegeven door VeiligheidNL.

De Cijferfactsheet "Schaatsblessures" voor onderzoekers, intermediairs en beleidsmedewerkers geeft informatie over sportblessures die ontstaan door schaatsen. Schaatsen is een populaire sport in Nederland. De meeste mensen schaatsen recreatief en op eigen gelegenheid. Een klein deel van de schaatsers is lid van de KNSB en schaatst in georganiseerd verband. Schaatsen is een sport met een hele grote kans op acute blessures. Per 100.000 uur dat er geschaatst wordt, worden er 76 schaatsblessures opgelopen waarvoor behandeling op de Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling nodig is. Voor sport in het algemeen is die kans veel kleiner: 7,9 blessures per 100.000 sporturen. In de periode 2006-2010 meldden zich gemiddeld per jaar 6.900 schaatsers op de SEH-afdeling van een ziekenhuis met een blessure. Omdat niet elke winter natuurijs kent, wisselt het jaarlijks aantal blessures sterk. Indien we natuurijsperioden buiten beschouwing laten, schatten we dat er jaarlijks gemiddeld 2.900 SEHbehandelingen plaatsvinden in verband met een blessure door schaatsen. Bijna alle blessures ontstaan door een val. Bijna één op de drie schaatsers die op een SEH-afdeling wordt behandeld, heeft een polsfractuur.