Woensdag 26 augustus 2015

Cijferfactsheet - Sportblessures door paard en ponyrijden

Een Cijferfactsheet over sportblessures door paard en ponyrijden, gepubliceerd in 2011, met als doelgroep onderzoekers, intermediairs, beleidsmedewerkers. De Cijferfactsheet is geschreven en uitgegeven door VeiligheidNL.

De Cijferfactsheet "Blessures tijdens paardensport" voor onderzoekers, intermediairs en beleidsmedewerkers geeft informatie over sportblessures die ontstaan door het beoefenen van de paarensport. Paardrijden is een sport met een kleine kans op een blessure. Het aantal blessures per 1.000 uur paardrijden is laag. Daar staat tegenover dat veel blessures ernstig zijn. Het aantal Spoedeisende Hulp (SEH-) behandelingen is relatief erg groot, evenals het aantal acute ziekenhuisopnamen. Vijftien procent van de slachtoffers wordt na behandeling op de SEH-afdeling in het ziekenhuis opgenomen. Dit is aanmerkelijk meer dan het opnamepercentage van een gemiddelde sportblessure (5%). Jaarlijks overlijdt gemiddeld minimaal één ruiter. In de periode 2005-2009 nam het aantal SEH-behandelingen naar aanleiding van een paardrijdblessure met een kwart toe (26%). De meest voorkomende paardrijdblessures die op een SEH-afdeling behandeld worden, zijn blessures aan de armen (40%). Daarbij gaat het vaak om fracturen, zoals polsfracturen (5%), sleutelbeenfracturen (5%) of fracturen aan hand of vinger (6%). Bij 13% is er sprake van hoofdletsel, waarvan jaarlijks zestig gevallen met als ernstig ingeschat hersenletsel. Hersenletsel is ook de belangrijkste doodsoorzaak bij paardrijden. Opvallend is het grote aandeel blessures aan de romp (17%) en daarbij vooral een betrekkelijk hoog aantal (2%, 200) gevallen met ernstig ingeschat letsel aan de wervelkolom.