Woensdag 26 augustus 2015

Cijferfactsheet - Sportblessures door korfbal

Een Cijferfactsheet over sportblessures door korfbal, gepubliceerd in 2010, met als doelgroep onderzoekers, intermediairs, beleidsmedewerkers. De Cijferfactsheet is geschreven en uitgegeven door VeiligheidNL.

De Cijferfactsheet "Korfbalblessures" voor onderzoekers, intermediairs en beleidsmedewerkers geeft informatie over sportblessures die ontstaan door korfbal. Jaarlijks worden 88.000 sportblessures opgelopen tijdens korfbal. Voor 35.000 (40%) van deze blessures is medische behandeling noodzakelijk. Per 1.000 uur dat er in Nederland gekorfbald wordt lopen korfballers 4,6 blessures op. Dit betekent dat het risico op een korfbalblessure beduidend groter is dan de gemiddelde kans op een sportblessure van een doorsnee sporter (1,9 blessures per 1.000 uur sport). Ieder jaar worden 2.000 korfbalblessures behandeld op een Spoedeisende Hulp-afdeling (SEH) van een ziekenhuis. In één procent van de gevallen wordt de sporter na SEH-behandeling opgenomen in het ziekenhuis. Dit is aanmerkelijk lager dan bij de gemiddelde sportblessure op de SEH-afdeling. Gemiddeld wordt 5 procent van de geblesseerde sporters op een SEH-afdeling na behandeling opgenomen in het ziekenhuis. Dit betekent dat korfbalblessures in de regel minder ernstig zijn dan de gemiddelde sportblessure. Na een eerdere sterke daling van het jaarlijks aantal korfbalblessures in Nederland, lijkt het aantal blessures in de periode 2004-2008 weer licht te stijgen.