Woensdag 26 augustus 2015

Cijferfactsheet - Sportblessures door hockey

Een Cijferfactsheet over sportblessures door hockey, gepubliceerd in 2011, met als doelgroep onderzoekers, intermediairs, beleidsmedewerkers. De Cijferfactsheet is geschreven en uitgegeven door VeiligheidNL.

De Cijferfactsheet "Hockeyblessures" voor onderzoekers, intermediairs en beleidsmedewerkers geeft informatie over sportblessures die ontstaan door hockey. Jaarlijks ontstaan in Nederland 120.000 blessures tijdens hockey. Dit zijn 4,1 blessures per 1.000 uur hockey, twee keer zoveel als voor sport in het algemeen (1,9 blessures per 1.000 uur sport). Voor 46.000 van deze blessures is medische behandeling nodig. Per jaar worden naar schatting 10.000 hockeyers met een blessure behandeld op een SEH-afdeling. Dit komt neer op 36 SEH-behandelingen per 100.000 uren dat er gehockeyd wordt. Ook dit is aanzienlijk meer dan het gemiddelde voor alle sporten (8,5 SEH-behandeling per 100.000 sporturen). Eén procent van alle hockeyers die op de SEHafdeling behandeld worden aan een blessure wordt daarna in het ziekenhuis opgenomen. Dit percentage is veel lager dan het percentage opnamen na SEH-behandeling gemiddeld voor alle sporten (5%). De kans op een SEH-behandeling naar aanleiding van een hockeyblessure is dus groter dan gemiddeld tijdens sporten, maar in het algemeen zijn hockeyblessures minder ernstig. Het aantal SEH-behandelingen naar aanleiding van een blessure die is ontstaan tijdens hockey is in de periode 2005-2009 met een vijfde toegenomen. Echter, de laatste jaren lijkt er sprake te zijn van een stabilisatie van het aantal SEH-behandelingen. De meeste hockeyers worden op een SEH-afdeling behandeld voor een blessure die veroorzaakt is doordat de hockeyer geraakt is door een hockeybal of een hockeystick. Ten opzichte van sport in het algemeen komen bij hockey veel blessures aan het hoofd voor.