Woensdag 26 augustus 2015

Cijferfactsheet - Sportblessures bij 10-24 jarigen

Een Cijferfactsheet over sportblessures bij 10-24 jarigen, gepubliceerd in 2011, met als doelgroep onderzoekers, intermediairs, beleidsmedewerkers. De Cijferfactsheet is geschreven en uitgegeven door VeiligheidNL.

De Cijferfactsheet "Blessures bij sporters in de leeftijd van 10 tot en met 24 jaar" voor onderzoekers, intermediairs en beleidsmedewerkers geeft informatie over sportblessures die ontstaan bij 10-24 jarigen. Sport is gezond maar sport brengt ook blessures met zich mee. Sporters in de leeftijd van 10-24 jaar en in het bijzonder de jongere sporters binnen deze groep, vragen hierbij om speciale aandacht, voor nu en voor een gezonde toekomst. Ruim de helft van alle blessures die op een Spoedeisende Hulp (SEH) afdeling behandeld worden betreft een sporter in de leeftijdsgroep 10-24 jaar: 91.000 SEH-behandelingen overeenkomend met 0,19 SEH-behandelingen per 1.000 uren sport. Voor de jongste groep (10-14 jaar) zijn dat er 0,28 per 1.000 uren sport. Ter vergelijking, bij sporters vanaf 25 jaar vinden 'slechts' 0,042 SEH-behandelingen plaats per 1.000 uren sport, dus vier tot zes keer minder. Daarnaast blijkt er in de groep sporters in de leeftijd van 10-24 jaar sprake te zijn van een ongunstige ontwikkeling in de tijd ten aanzien van het aantal blessures. In de groep 10-14 jaar is de ontwikkeling het meest ongunstig. In deze groep is het aantal blessures dat op een Spoedeisende Hulpafdeling behandeld moet worden in de periode 2005-2009 gestegen met 37%. De piek in het aantal blessures lijkt bij meisjes op jongere leeftijd te liggen dan bij jongens. Mogelijk speelt hier de groeispurt een rol.