Woensdag 26 augustus 2015

Cijferfactsheet - Sportblessures algemeen

Een Cijferfactsheet over sportblessures, gepubliceerd in 2012, met als doelgroep onderzoekers, intermediairs, beleidsmedewerkers. De Cijferfactsheet is geschreven en uitgegeven door VeiligheidNL.

De Cijferfactsheet "Sportblessures" voor onderzoekers, intermediairs en beleidsmedewerkers geeft informatie over blessures die ontstaan tijdens het sporten. Sport en bewegen leveren vooral een positieve bijdrage aan de volksgezondheid. De baten voor de gezondheid wegen dan ook op tegen de kosten die veroorzaakt worden sportblessures. Niettemin is het zinnig om aandacht te besteden aan de preventie van sportblessures. De belangrijkste reden daarvoor is dan ook om te voorkomen dat sporters gehinderd worden om door te gaan met de gezonde bezigheid die sport is. Om te komen tot een optimale preventie is kennis over de epidemiologie van sportblessures een vereiste. Deze factsheet geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over de epidemiologie van sportblessures.