Woensdag 26 augustus 2015

Cijferfactsheet - Enkelblessures door sport

Een Cijferfactsheet over enkelblessures door sport, gepubliceerd in 2012, met als doelgroep onderzoekers, intermediairs, beleidsmedewerkers. De Cijferfactsheet is geschreven en uitgegeven door VeiligheidNL.

De Cijferfactsheet "Enkelblessures door sport" voor onderzoekers, intermediairs en beleidsmedewerkers geeft informatie over de enkelblessures die ontstaan tijdens het sporten. Jaarlijks lopen sporters 650.000 enkelblessures op. Dit is achttien procent van alle sportblessures die in een jaar ontstaan. Na knieblessures (20%) zijn enkelblessures daarmee de meest voorkomende sportblessures. Voor vier op de tien enkelblessures blijkt medische behandeling nodig. Van alle op een SEH-afdeling behandelde sportblessures komt de enkelblessure (16%) het meest voor: jaarlijks behandelen SEH-afdelingen gemiddeld 26.000 sporters aan een enkelblessure. Het betekent ook 1,4 enkelblessures per 100.000 uren dat er gesport wordt. Drie procent van de sporters die met een enkelblessure op de SEH-afdeling komt wordt na behandeling opgenomen in het ziekenhuis. Dat is iets lager dan het opnamepercentage van een gemiddelde sportblessure. Hoewel het aantal enkelblessures op de SEH-afdeling in de jaren negentig met bijna de helft is verminderd, lijkt er sinds 2005 een einde gekomen aan deze daling en lijkt er eerder sprake van een lichte stijging.