Dinsdag 11 augustus 2015

Chronische tendinopathie: van tendinitis tot tendinose en tendinopathie

Chronische peesklachten als gevolg van overbelasting is een frequent voorkomend probleem bij sporters. Therapeutische resistentie en een hoge recidiefgraad leiden vaak tot frustratie bij zowel arts als sporter. Een onvolledige kennis van de pathofysiologie van peesoverbelasting en de hieraan verbonden pijnoorzaken verhinderen een correcte aanpak. Histopathologische en biochemische analyses hebben meer dan voldoende aangetoond dat peesoverbelasting een nietinflammatoire aandoening is.
Overzicht, verschenen in Geneeskunde & Sport, 38, 5, 2005. K.H.E. Peers. Trefwoorden: peesoverbelasting, tendinitis, tendinose, tendinopathie, excentrische peestraining

Chronische peesklachten als gevolg van overbelasting is een frequent voorkomend probleem bij sporters. Therapeutische resistentie en een hoge recidiefgraad leiden vaak tot frustratie bij zowel arts als sporter. Een onvolledige kennis van de pathofysiologie van peesoverbelasting en de hieraan verbonden pijnoorzaken verhinderen een correcte aanpak. Histopathologische en biochemische analyses hebben meer dan voldoende aangetoond dat peesoverbelasting een nietinflammatoire aandoening is. Als gevolg hiervan wordt in de literatuur aangenomen dat de term tendinitis beter verlaten kan worden. Men verkiest tendinopathie als klinische omschrijving en het histopathologisch beeld wordt het best omvat met de term tendinose. Om het therapeutisch succes te verhogen, is het noodzakelijk de oude anti-inflammatoire strategie te vervangen door een meer op de pathologie gerichte aanpak. Excentrische peestraining werd recent in een groot aantal klinische trials aangetoond als een efficiënte therapie voor chronische tendinopathie en dient bijgevolg een sleutelrol toebedeeld te krijgen in de behandeling van tendinopathie. De moleculaire analyse van peesoverbelasting zal vermoedelijk in de toekomst het therapeutisch arsenaal voor tendinopathie nog uitbreiden.