Maandag 03 augustus 2015

Chronische liesklachten bij sporters

Diagnostiek en behandeling als iemand meer dan drie maanden klachten in de liesregio heeft op basis van de klinische entiteiten adductorgerelateerde pijn, iliopsoas-gerelateerde pijn dan wel rectus abdominus-gerelateerde pijn.
VSG Richtlijn, monodisciplinaire richtlijn (2010). M. Steunebrink & B.A.G. Bulder, e.a., VSG. Evidence based , expert opinion. Trefwoorden: lies, liesklachten, liesblessure, monodisciplinair, richtlijnen, adductor, iliopsoas, Sacrotuberaal, bekkenbodem, si-gewricht, sacroiliacaal, stressfractuur, heup, heupartrose, hernia, sportershernia,

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft diverse richtlijnen op haar website gepubliceerd.

De expertgroep, verantwoordelijk voor de opstelling van de richtlijn, is samengesteld uit twee AIOS sportgeneeskunde, gesuperviseerd door een sportarts uit de opleidingsregio Leidschendam.

Inhoud richtlijn:

Hoofdstuk 1 Algemene inleiding
1.1 Aanleiding en achtergrond
1.2 Doelstelling
1.3 Richtlijngebruikers
1.4 Definities en afbakening klinisch probleem
1.5 Probleemomschrijving en uitgangsvragen
1.6 Expertgroep
1.7 Wetenschappelijke onderbouwing
1.8 Kosteneffectiviteit
1.9 Juridische betekenis van de richtlijnen

Hoofdstuk 2 Specifieke inleiding
2.1 Welke epidemiologische gegevens zijn bekend over chronische liesklachten bij sporters?
2.2 Welke risicofactoren zijn bekend bij chronische liesklachten bij sporters?

Hoofdstuk 3 Diagnostiek
3.1 Welk klinisch onderzoek moet worden gedaan bij sporters met chronische liesklachten?
3.2 Wat is de rol van aanvullend onderzoek bij het stellen van de diagnose?

Hoofdstuk 4 Behandeling
4.1 Welke behandelingsmogelijkheden worden gebruikt bij chronische liesklachten bij sporters? Wat is er bekend over de effectiviteit? Wanneer kan operatieve behandeling worden overwogen en wat zijn de resultaten?

Hoofdstuk 5 Referenties

Samenvatting
Stroomdiagram
Overzicht aanbevelingen