Maandag 03 augustus 2015

Chronisch compartimentsyndroom van het onderbeen

Informatie en richtlijn voor de behandeling bij CCS, als er pijn, gespannenheid en functie verlies in het onderbeen tijdens belasting is.
VSG Richtlijn, monodisciplinaire richtlijn (2010). A. Giesberts & F. Hartgens, e.a., VSG. Evidence based. Trefwoorden: chronisch compartiment syndroom, CCS, monodisciplinair, richtlijnen

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft diverse richtlijnen op haar website gepubliceerd.

De expertgroep, verantwoordelijk voor de opstelling van de richtlijn, is samengesteld uit een orthopedisch chirurg, vaatchirurg en twee sportartsen.

Inhoud richtlijn:

Hoofdstuk 1 Algemene inleiding
1.1 Aanleiding en achtergrond
1.2 Doelstelling
1.3 Richtlijngebruikers
1.4 Definities
1.5 Probleemstelling en uitgangsvragen
1.6 Wetenschappelijke onderbouwing
1.7 Implementatie
1.8 Formulering zorg en adviezen

Hoofdstuk 2 Epidemiologische gegevens van het compartimentsyndroom
2.1 Inleiding en pathofysiologie
2.2 Welke epidemiologische gegevens zijn bekend over CCS?
2.3 Welke zorgverleners zien de patiënten met CCS in eerste instantie en hoe verloopt het zorgtraject?

Hoofdstuk 3 Diagnostiek
3.1 Inleiding
3.2 Wat zijn de typische kenmerken bij een patiënt met CCS bij de anamnese, fysisch diagnostisch onderzoek en aanvullend onderzoek?
3.3 Welke interne en externe factoren spelen een rol bij CCS.
3.4 Differentiële diagnostiek
3.5 Aanvullend onderzoek

Hoofdstuk 4 Advisering, behandeling, prognose
4.1 Inleiding
4.2 Correctie intrinsieke en extrinsieke factoren (schoeisel, overpronatie, looptechniek)
4.3 Conservatieve behandeling
4.4 Medicamenteuze behandeling
4.5 Operatieve behandeling

Samenvatting
Stroomdiagram
Overzicht aanbevelingen