Woensdag 23 september 2015

Chirurgische behandeling van twee patiënten met chronische pijnklachten na proximaal hamstringtrauma

Hamstringblessures zijn veelvoorkomende blessures, met name bij jonge, actieve mensen. In de meeste gevallen kan volstaan worden met een conservatief beleid. Bij een volledige ruptuur van de hamstring of bij een avulsiefractuur van de aanhechtingsplaats kan bij persisterende klachten een chirurgische behandeling geïndiceerd zijn. We beschrijven twee patiënten die beide vanwege lang bestaande pijnklachten en beperkingen in sport en ADL enige tijd na het primaire letsel geopereerd werden.
Casuïstiekbeschrijving verschenen in Sport & Geneeskundet, 5, 2009. T.T. de Putter, R.L. Diercks. Trefwoorden: proximale hamstringruptuur, avulsiefractuur tuber ischiadicum, operatief herstel, hamstringblessure, hamstring, hamstring, bekken, tuber ischiadicum

figuur 1 pagina 27, waarbij vooral dat witte te zien is wat afwijkend is.