Vrijdag 31 juli 2015

Casus stressfractuur laterale collum femoris

Stressfracturen van het collum femoris zijn relatief zeldzame aandoeningen, die meestal optreden bij militaire rekruten en atleten. Deze fracturen kunnen in twee groepen worden ingedeeld: spanningstype of compressietype. Het spanningstype treedt op aan de bovenzijde van het collum femoris, is vaak instabiel en wordt operatief gestabiliseerd. Compressietypefracturen treden op aan de onderzijde van het collum femoris en zijn vaak stabiel.
Casuïstiek, verschenen in Geneeskunde & Sport, 35, 6, 2002. G.H.M.E. Vroemen, M.J. van Haeff. Trefwoorden: stressfractuur, collum femoris, hardlopen, overbelasting, botbreuk

Stressfracturen van het collum femoris zijn relatief zeldzame aandoeningen, die meestal optreden bij militaire rekruten en atleten. Deze fracturen kunnen in twee groepen worden ingedeeld: spanningstype of compressietype. Het spanningstype treedt op aan de bovenzijde van het collum femoris, is vaak instabiel en wordt operatief gestabiliseerd. Compressietypefracturen treden op aan de onderzijde van het collum femoris en zijn vaak stabiel. Deze casus laat zien wat het gevolg kan zijn van het niet tijdig onderkennen van de aandoening. Dit kan grote gevolgen hebben voor de atleet. Vroege diagnosestelling is zeer belangrijk om de belasting drastisch te verminderen en het lichaam de kans te geven de stressfractuur te laten genezen. Om deze diagnose goed te kunnen stellen worden in dit artikel de belangrijkste anamnestische vragen en de meest specifieke onderzoeken behandeld.