Dinsdag 28 juli 2015

Blessures tijdens veldvoetbal. Leeftijdsspecifieke problematiek en trends (1988-2002)

Met jaarlijks 400.000 blessures is veldvoetbal de grootste veroorzaker van sportblessures. Ook is de kans op een blessure bij voetbal relatief groot.
Onderzoek, verschenen in Geneeskunde & Sport, 38, 4, 2005. I. Vriend, W. Schoots, H. Inklaar, F.J.G. Backx. Trefwoorden: sportblessures, preventie, trendanalyse, indicentiedichtheid, epidemiologie

Met jaarlijks 400.000 blessures is veldvoetbal de grootste veroorzaker van sportblessures. Ook is de kans op een blessure bij voetbal relatief groot. Met gegevens uit twee landelijke registratiesystemen is de problematiek van voetbalblessures en de trend hierin over de periode 1988-2002 geanalyseerd. Omvang, risico, aard en ontstaansmechanisme van voetbalblessures worden bepaald door de leeftijd van de voetballers. Kenmerkend voor jeugdspelers zijn fracturen van de bovenste extremiteiten. Bij oudere spelers zijn enkel- en kniedistorsies prominent aanwezig. Met een toenemend ledenaantal is over de periode 1997-2002 het aantal voetbalblessures, met name het aantal knie- (-43%) en enkeldistorsies (-40%) behandeld op een spoedeisende hulpafdeling, afgenomen. Mogelijke verklaringen zijn een verminderde tijdsbesteding aan sport en veranderingen in de medische zorg. Eventuele effecten van blessurepreventieve maatregelen kunnen niet worden aangetoond. Gebaseerd op de resultaten zijn er aanbevelingen voor een leeftijdsspecifiek preventiebeleid geformuleerd. Voor een juiste interpretatie van de effecten van een preventiebeleid moeten ontwikkelingen in de sport, in de zorg van blessures en in de tijdsbesteding aan sport (continu) gevolgd worden.