Maandag 03 augustus 2015

Blessures en leeftijd

Het artikel "Blessures en leeftijd" geeft een overzicht van de verdeling van blessure-incidentie per leeftijdsgroep in Nederland.
Eerdere publicatie: Stege, J., Schoots+K67, W., Vriend, I., Stubbe, J. (2011). Blessures en leeftijd. Sportgericht 65 (2): 2-5. De doelgroep betreft trainers, beleidsadviseurs en interventieontwikkelaars.

Het artikel "Blessures en leeftijd" geeft een overzicht van de verdeling van blessure-incidentie per leeftijdsgroep in Nederland. Dit om prioriteiten te kunnen stellen voor blessurepreventie in Nederland per sport en per leeftijdscategorie en om te komen tot een effectieve aanpak. De meeste sportblessures bleken voor te komen in de leeftijdsgroep 10-14 jaar en meestal te worden veroorzaakt door een val. Deze informatie heeft geleid tot de ontwikkeling van een interventie voor deze leeftijdsgroep. Om het effect van dergelijke interventies te beoordelen is het belangrijk dat gegevens over sportblessures worden verzameld, maar ook gegevens over de haalbaarheid en effectiviteit van de geboden maatregelen. Voor meer informatie gaat u naar het Artikel - Blessures en leeftijd