Dinsdag 28 juli 2015

Biologische mechanismen ter verklaring van het gunstige effect van lichamelijke inspanning op hart- en vaatziekten

Deze literatuurstudie beschrijft de biologische mechanismen die ten grondslag liggen aan het proces van atherosclerose en het effect van regelmatige lichamelijke inspanning hierop.
Onderzoeksartikel, verschenen in Geneeskunde & Sport, 3, 2001. C. Reincke, F. Verstappen. Trefwoorden: Sport & Geneeskunde, atherosclerose, lichamelijke inspanning, moleculaire processen, celbiologische processen, HDL/LDL , etiologie, pathogenese

Deze literatuurstudie beschrijft de biologische mechanismen die ten grondslag liggen aan het proces van atherosclerose en het effect van regelmatige lichamelijke inspanning hierop. De effecten van lichamelijke inspanning op moleculaire en celbiologische processen die de ontwikkeling van atherosclerose tegengaan of vertragen worden beschreven. Allereerst begunstigt lichamelijke inspanning de verhouding HDL/LDL cholesterol waardoor plaquegroei wordt vertraagd. Het tweede effect betreft het afremmen van het ontstekingsproces in de plaques door de afgifte van cytokines in de plaques te beïnvloeden. Het derde effect berust op de verhoogde shear stress van de bloedstroom langs de vaatwand waardoor de tonus van de vaatwand afneemt. Het vierde effect is de invloed op de glucosehuishouding waardoor de weefselgevoeligheid voor insuline toeneemt en dientengevolge de insulineconcentratie afneemt. Het vijfde effect is de directe werking van lichamelijke inspanning op de vaatwand. Door regelmatige inspanning blijft de compliantie van het arteriële systeem beter behouden hetgeen hypertensie voorkomt. Al deze processen dragen bij aan het gunstige effect van lichamelijke activiteit op hart- en vaatziekten.