Maandag 21 augustus 2017

Bijna de helft van de sportverenigingen beschikt over EHBO'ers

De meeste sportverenigingen hebben een EHBO-koffer (81%) op de sportaccommodatie. Bijna de helft van de verenigingen (46%) beschikt over EHBO’ers en/of een AED-apparaat (44%). Andere zorgvoorzieningen zijn op de sportvereniging minder aanwezig. Een kwart van de sportverenigingen heeft niet of nauwelijks aandacht voor het voorkomen en behandelen van sportblessures.

Dit concludeert het Mulier Instituut in een onderzoek naar zorgvoorzieningen en blessurepreventie bij sportverenigingen. Sportverenigingen die inzetten op preventie en behandeling van sportblessures doen dat vooral door daar in de trainersopleiding en bij coaches/begeleiders aandacht aan te besteden. Een kwart van de sportverenigingen geeft aan behoefte te hebben aan informatievoorziening of ondersteuning bij het voorkomen en behandelen van blessures.
In vergelijking met kleine en middelgrote verenigingen geven grote sportverenigingen (>300 leden) vaker aan dat zij over zorgvoorzieningen beschikken en aandacht hebben voor het voorkomen en behandelen van sportblessures.

Klik hier voor het factsheet ‘Zorgvoorzieningen en blessurepreventie bij sportverenigingen’ (pdf).

Neem voor meer informatie contact op met Dorine Collard.

Deze resultaten zijn gebaseerd op onderzoek bij het Verenigingspanel, waarmee het Mulier Instituut de ontwikkelingen in de georganiseerde sport in Nederland volgt. Meer dan 2000 verenigingen maken deel uit van het Verenigingspanel. De vragenlijst is bij 2.141 verenigingen afgenomen (respons: 24%). Klik hier voor meer informatie over het Verenigingspanel.