Donderdag 20 augustus 2015

Bewegen voor mensen met diabetes

De plaats van bewegen in het zorgsysteem en de beschrijving van een bewegingsprogramma voor mensen met diabetes.
VSG Archiefnummer N00448

Het algemeen bestuur van de Diabetesvereniging Nederland heeft een Adviesgroep Diabetes en Bewegen ingesteld die de volgende opdracht kreeg: 

'Formuleer een duidelijk standpunt over de rol die bewegen heeft voor mensen met diabetes type 2 en formuleer ook duidelijk de criteria waarmee de vele initiatieven en programma's op het gebied van diabetes en bewegen beoordeeld kunnen worden.'

Het resultaat is een beschrijving van de criteria om bewegingsinitiatieven voor mensen met diabetes te beoordelen, maar ook een (wenselijke) beschrijving van de positie van bewegen in het diabeteszorgsysteem. 

Inhoud van de rapportage
Inleiding
Hoofdstuk 1: Hoe past 'bewegen' in het zorgsysteem

Diabetes is ketenzorg
Hoe past bewegen als product in de verschillende fases van de keten
Nadere invulling van het beweegadvies voor diabets type-2 patienten

Hoofdstuk 2: Het bewegingsprogramma voor mensen met diabetes mellitus type 2

Screeningstest
Type training
Intensiteit, frequentie en omvang (aantal uren) van de training
Opbouw van de training
Richtlijnen voor de aanpassing van omvang en intensiteit in de tijd
Verandering van leefstijl bewerkstelligen
Eisen te stellen aan de trainingsbegeleiders

Hoofdstuk 3: Het advies

Bijlage 1: Stroomdiagram bewegingsstimulering diabetes mellitus
Bijlage 2: Wat staat er in de richtlijnen beschreven over diabetes mellitus en beweegadvisering?
Bijlage 3: Stimulering van een actieve leefstijl bij mensen met diabetes
Bijlage 4: mensen met een chronische aandoening minder actief
Bijlage 5: Kracht - vs Aerobe training in type 2 diabetes
Bijlage 6: Literatuur