Donderdag 17 september 2015

Beeldvorming en drogbeelden: een gemiste patellafractuur ondanks uitvoerige beeldvormende diagnostiek

Een patellafractuur kan gemist worden als typische klinische tekenen ontbreken, met vaak langdurige gevolgen voor het functioneren van de knie. In deze casusbespreking wordt een voetballer beschreven met acute inferoanterieure pijn van de knie na een trauma.
Casuïstiekbeschrijving verschenen in Sport & Geneeskunde, 2, 2008. N. Kruijs, F. J. van Hellemondt. Trefwoorden: patellafractuur, patella bipartita, knieschijf,

Figuur 4 pagina 26 (knieschijf met schroeven)