Woensdag 26 augustus 2015

Beeldvormende diagnostiek - Popliteal artery entrapment syndrome

De fossa poplitea is een ruitvormige holte aan de posterieure zijde van de knie. De begrenzingen zijn: craniolateraal de biceps femorispees, craniomediaal de semimembranosuspees, en caudaal de mediale en laterale kop van de m.gastrocnemius. De a. poplitea loopt in het centrum van deze ruit, oppervlakkig ten opzichte van de m. popliteus. Een afwijkende relatie tussen de arterie en aangrenzende musculatuur kan leiden tot compressie van de a. poplite
Diagnostiek, verschenen in Geneeskunde & Sport, 37, 6, 2004. S.J. Maresch. Trefwoorden: echografie, radiologie, MRI, knie, popliteal artery entrapment syndrome, arteria poplitea

De fossa poplitea is een ruitvormige holte aan de posterieure zijde van de knie. De begrenzingen zijn: craniolateraal de biceps femorispees, craniomediaal de semimembranosuspees, en caudaal de mediale en laterale kop van de m.gastrocnemius. De a. poplitea loopt in het centrum van deze ruit, oppervlakkig ten opzichte van de m. popliteus. Een afwijkende relatie tussen de arterie en aangrenzende musculatuur kan leiden tot compressie van de a. poplitea, hetgeen kan leiden tot vasculaire insufficiëntie. Dit staat bekend als het Popliteal Artery Entrapment (PAE) syndrome. De anatomische anomalie, verantwoordelijk voor entrapment, kan verklaard worden door een embryologische ontwikkelingsstoornis van de zich simultaan ontwikkelende arteriële en musculaire elementen ter hoogte van de fossa poplitea. Mogelijke anomalieën worden besproken, evenals symptomen, klachten en diagnostische technieken. Er wordt afgesloten met een patientvoorbeeld. Popliteal artery entrapment syndrome dient chirurgisch behandeld te worden waarbij de gecomprimeerde a. poplitea meestal door myectomie bevrijd wordt, in combinatie met herstel van de luminale stenose of occlusie door percutane transluminale angioplasty (‘Dotterprocedure’), endarterectomie of bypass grafting. Samenvattend kan gesteld worden dat popliteal artery entrapment syndrome een zeldzaam voorkomend ziektebeeld is, dat bij jong volwassenen in de differentiaaldiagnose overwogen dient te worden bij onderbeenklachten, met name bij presentatie van claudicatio, acute ischaemie, kuitkrampen of compartiment syndroom. Beeldvormend onderzoek speelt een sleutelrol in de diagnostiek. Vroegtijdige diagnose is van belang om complicaties te voorkomen en rehabilitatie van de patiënt en/of atleet te bespoedigen.