Woensdag 26 augustus 2015

Beeldvormende diagnostiek – Magnetische resonantie imaging van de pols

MRI van de pols is een onderzoek met veel mogelijkheden, zoals uit het voorafgaande kan worden afgeleid. De hardware en de software van het MRI-apparaat zijn echter belangrijke factoren ter verkrijging van een adequaat onderzoek. Het verdient aanbeveling om binnen regulier overleg tussen aanvragend arts en radioloog de precieze vraagstelling
Diagnostiek, verschenen in Geneeskunde & Sport 36, 3, juni 2003. M. Maas Trefwoorden: MRI, radiologie, pols, diagnostiek

MRI van de pols is een onderzoek met veel mogelijkheden, zoals uit het voorafgaande kan worden afgeleid. De hardware en de software van het MRI-apparaat zijn echter belangrijke factoren ter verkrijging van een adequaat onderzoek. Het verdient aanbeveling om binnen regulier overleg tussen aanvragend arts en radioloog de precieze vraagstelling te definiëren, ten einde een optimaal onderzoek te kunnen verrichten.