Woensdag 26 augustus 2015

Beeldvormende diagnostiek – Klachten onder de voet echografisch bekeken

Klachten aan de onderzijde van de voet kunnen worden veroorzaakt door verschillende aandoeningen. Het echografisch onderzoek kan in veel gevallen informatie bieden over de oorzaak van de klachten. Tot enkele jaren geleden was röntgenonderzoek de enige methode waarmee de radioloog de voet kon onderzoeken. Omdat veel afwijkingen betrekking hebben op de weke delen levert het röntgenonderzoek in die gevallen weinig informatie. Voor ossale afwijkingen zoals fracturen blij
Diagnostiek, verschenen in Geneeskunde & Sport 38, 3, juni 2005. T.S.A. Geertsma Trefwoorden: röntgenonderzoek, radiologie, voetklachten, diagnostiek, fascia plantaris, fasciitis plantaris, echografie

Klachten aan de onderzijde van de voet kunnen worden veroorzaakt door verschillende aandoeningen. Het echografisch onderzoek kan in veel gevallen informatie bieden over de oorzaak van de klachten. Tot enkele jaren geleden was röntgenonderzoek de enige methode waarmee de radioloog de voet kon onderzoeken. Omdat veel afwijkingen betrekking hebben op de weke delen levert het röntgenonderzoek in die gevallen weinig informatie. Voor ossale afwijkingen zoals fracturen blijft het röntgenonderzoek echter wel de eerste keus. De onderzijde van de voet wordt echografisch onderzocht met een hoogfrequente transducer. De patiënt ligt in buikligging met de voet in dorsiflexie over de rand van de onderzoeksbank. Het overzicht geeft een beeld van de echografische mogelijkheden bij voetklachten, zoals ruptuur, plantairfibromen,laesies, corpora aliena, traumata, overbelasting, tenosynovitis, bursitis, mortonse neuroom.  Zoals al in eerdere artikelen in deze serie is vermeld, biedt echografie de mogelijkheid om onder echocontrole gerichte puncties uit te voeren. Op deze manier bestaat er meer zekerheid dat medicatie op de juiste plek wordt toegediend dan bij een blinde punctie.