Woensdag 26 augustus 2015

Beeldvormende diagnostiek - Het echografisch onderzoek bij ligamentaire afwijkingen

Ligamenten zijn zeer dunne structuren met een dikte van slechts enkele millimeters. Om het bewegingsapparaat adequaat te kunnen onderzoeken is goede echoapparatuur nodig met hoogfrequente transducers. Dit geldt in het bijzonder voor het onderzoek van de ligamenten. De afwijkingen aan de ligamenten kunnen worden onderscheiden in chronische laesies bij overbelasting en herhaalde microtraumata enerzijds en acute traumatische letsels anderzijds. Niet alle ligamenten zijn met behulp van echografie te
Diagnostiek, verschenen in Geneeskunde & Sport, 38, 5, 2005. T.S.A. Geertsma. Trefwoorden: radiologie, echografie, MRI, ligamenten

Ligamenten zijn zeer dunne structuren met een dikte van slechts enkele millimeters. Om het bewegingsapparaat adequaat te kunnen onderzoeken is goede echoapparatuur nodig met hoogfrequente transducers. Dit geldt in het bijzonder voor het onderzoek van de ligamenten. De afwijkingen aan de ligamenten kunnen worden onderscheiden in chronische laesies bij overbelasting en herhaalde microtraumata enerzijds en acute traumatische letsels anderzijds. Niet alle ligamenten zijn met behulp van echografie te onderzoeken. Alleen de ligamenten die niet schuil gaan achter ossale structuren zijn met behulp van echografie af te beelden. Achtereenvolgend worden chronische letsels en acute traumatische letsels besproken. Hierbij wordt specifieker ingegaan op bandletsels van de hand, bandletsels van de knie en bandletsels van de enkel. Concluderend kan worden gezegd dat echografie de clinicus behulpzaam kan zijn bij de beoordeling van een groot aantal van ligamentaire pathologie. Doordat echografie weinig belastend, relatief goedkoop, dynamisch en in ruime mate beschikbaar is, zou echografie in een aantal gevallen het onderzoek van eerste keuze moeten zijn. Bij intra-articulaire afwijkingen en complexe letsels dient echter altijd een MRI-onderzoek plaats te vinden in plaats van een echografie. Bij twijfel over de juiste onderzoeksmethode dient overlegd te worden met de radiologieafdeling in de eigen regio.