Woensdag 26 augustus 2015

Beeldvormende diagnostiek - De mogelijkheden van het echografisch onderzoek bij de ‘tenniselleboog’

De radiologie is de laatste jaren in toenemende mate belangrijk geworden als hulpmiddel voor diagnostiek bij sportletsels. In de opleiding tot arts in het algemeen en sportarts in het bijzonder is geen prominente plaats ingeruimd voor de radiologie. Het artikel gaat in op de beelden die echografie in kaart kan brengen: veranderingen in de dikte van de pees, focale echoarme
Diagnostiek, verschenen in Geneeskunde & Sport, 2, 2002. T. Geertsma. Trefwoorden: echografie, radiologie, tenniselleboog

De radiologie is de laatste jaren in toenemende mate belangrijk geworden als hulpmiddel voor diagnostiek bij sportletsels. In de opleiding tot arts in het algemeen en sportarts in het bijzonder is geen prominente plaats ingeruimd voor de radiologie. Het artikel gaat in op de beelden die echografie in kaart kan brengen: veranderingen in de dikte van de pees, focale echoarme afwijkingen met een afwezige  fibrillaire structuur, onderbreking van de vezelstructuur en echovrije gebieden in de pees soms gepaard gaand met een afname in dikte van de pees, calcificaties en veranderingen aan de botcontour van de epicondyl. Echografie kan de uitgebreidheid, de afmetingen en lokalisatie (diep of oppervlakkig) van de afwijkingen bepalen, maar ook de betrokkenheid van het ligamentum collaterale laterale. Ook is echografie in een aantal gevallen in staat om andere afwijkingen dan een insertietendinopathie op te sporen. Echografie kan de clinicus dan ook waardevolle informatie verschaffen voor zijn verdere beleid.