Woensdag 26 augustus 2015

Beeldvormende diagnostiek - De mogelijkheden van het echografisch onderzoek bij achillespeespathologie

Concluderend wordt vastgesteld dat echografie de behandelaar behulpzaam kan zijn in de keuze van therapie. De informatie over de toestand van de pees kan de behandelaar ook ondersteunen bij zijn adviezen over sportbeoefening en de belastbaarheid van de pees.
Diagnostiek, verschenen in Geneeskunde & Sport, 3, 2002. T. Geertsma. Trefwoorden: radiologie, echografie, achillespees, tendinopathie

De radiologie is de laatste jaren in toenemende mate belangrijk geworden als hulpmiddel voor diagnostiek bij sportletsels. In de opleiding tot arts in het algemeen en sportarts in het bijzonder is geen prominente plaats ingeruimd voor de radiologie. Dit jaar (2002) belicht Geneeskunde en Sport aan de hand van casus de mogelijkheden van radiologische diagnostiek in de sportgeneeskunde. In dit nummer: de mogelijkheden van het echografisch onderzoek bij achillespeespathologie.